call Gọi Ngay

Perkins

ADEPS20

Công Suất Dự Phòng: 22 KVA

ADEPS30

Công Suất Dự Phòng: 33 KVA

ADEPS40

Công Suất Dự Phòng: 44 KVA

ADEPS45

Công Suất Dự Phòng: 50 KVA

ADEPS60

Công Suất Dự Phòng: 63 KVA

ADEPS65

Công Suất Dự Phòng: 72 KVA

ADEPS80

Công Suất Dự Phòng: 88 KVA

ADEPS100

Công Suất Dự Phòng: 110 KVA

ADEPS135

Công Suất Dự Phòng: 150 KVA

ADEPS150

Công Suất Dự Phòng: 165 KVA

ADEPS180

Công Suất Dự Phòng: 198 KVA

ADEPS200

Công Suất Dự Phòng: 220 KVA

ADEPS230

Công Suất Dự Phòng: 253 KVA

ADEPS250

Công Suất Dự Phòng: 275 KVA

ADEPS300

Công Suất Dự Phòng: 330 KVA

ADEPS350

Công Suất Dự Phòng: 380 KVA

ADEPS400

Công Suất Dự Phòng: 425 KVA

ADEPS450

Công Suất Dự Phòng: 495 KVA

ADEPS500

Công Suất Dự Phòng: 550 KVA

ADEPS600

Công Suất Dự Phòng: 660 KVA

ADEPS650

Công Suất Dự Phòng: 710 KVA

ADEPS745

Công Suất Dự Phòng: 815 KVA

ADEPS800

Công Suất Dự Phòng: 850 KVA

ADEPS910

Công Suất Dự Phòng: 1000 KVA

ADEPS1000

Công Suất Dự Phòng: 1100 KVA

ADEPS1250

Công Suất Dự Phòng: 1375 KVA

ADEPS1500

Công Suất Dự Phòng: 1615 KVA